De Activiteit | Bergerweg 1 | 1815 AC Alkmaar | Tel: 072-512 3761 | info@de-activiteit.nl

Onderbouwing aanpak
Zin in Lezen

Literatuur

Op deze pagina vindt u twee lijsten met literatuur. Een lijst met bronnen waarin de aanpak ‘Zin in lezen’ beschreven wordt en een lijst met bronnen die onderbouwing geven aan deze aanpak voor leesonderwijs.


In deze bronnen wordt de aanpak ‘Zin in lezen’ beschreven:

Van den Berg, E. (2017). Zin in lezen in Limburg. Zone, 16(3), 23.

Haarsma, I., Vingerhoets, I., & Grutters, L. (2018). We spelen het spel dat lezen en schrijven heet. In: M. Dobber & B. van Oers (Red.), Spelen en leren op school (39-56). Assen: van Gorcum.

Pompert, B. (2019). Regisserend spel en tweede taalverwerving. Zone, 18(3), 22-23.

Pompert, B. (2017). Lezen en schrijven doe je samen. Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor het lezen en schrijven in groep 3 en 4. Assen: Van Gorcum.

Pompert, B. (2017). Zin in lezen in groep 3. De Wereld van het Jonge Kind, 44(10), 4-9.

Pompert, B., & Koster, G. (2017). Thema’s en taal. Ontwikkelingsgerichte activiteiten in de midden- en bovenbouw. Assen: van Gorcum.

Pompert, B. & de Wever, M. (2012). Zin in lezen: Naar een andere aanpak van lezen in groep 3. Alkmaar: De Activiteit.


Deze bronnen geven onderbouwing aan de aanpak ‘Zin in lezen’ en zijn door ons gebruikt bij de ontwikkeling:

Guthrie, J. T., McRae, A., & Klauda, S. L. (2007). Contributions of concept-oriented reading instruction to knowledge about interventions for motivations in reading. Educational Psychologist, 42(4), 237-250.

Hoffman, J. V. (2017). What if “Just Right” is just wrong? The unintended consequences of leveling readers. The Reading Teacher, 71(3), 265-273.

Pullen, P. C., Tuckwiller, E. D., Ashworth, K., Lovelace, S. P., & Cash, D. (2011). Implementing intensive vocabulary instruction for students at risk for reading disability. Learning Disabilities Research & Practice, 26(3), 145-157.

Pompert, B., & Dobber, M. (2017). Developmental Education for young children in the Netherlands: Basic Development.

In M. Fleer, & B. van Oers (Eds.), International Handbook of Early Childhood Education (pp. 1113). Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-94-024-0927-7_57

Sanacore, J., & Palumbo, A. (2008). Understanding the fourth-grade slump: Our point of view. In The Educational Forum, 73(1), 67-74.

Steensel, R. V., Sande, L. V. D., & Arends, L. (2017). Investeren in leesmotivatie maakt leerlingen meer gemotiveerde lezers… en betere lezers. Levende Talen Tijdschrift, 18(2), 3-13.

Troia, G. A., Shankland, R. K., & Wolbers, K. A. (2012). Motivation research in writing: Theoretical and empirical considerations. Reading & Writing Quarterly, 28(1), 5-28.

Van der Veen, C., Dobber, M., & van Oers, B. (2016). Implementing Dynamic Assessment of vocabulary development as a trialogical learning process: A practice of teacher support in primary education schools. Language Assessment Quarterly,13(4), 329-340.

Oers, B. V. (2007). Helping young children to become literate: The relevance of narrative competence for developmental education. European Early Childhood Education Research Journal, 15(3), 299-312.

Wigfield, A., Mason-Singh, A., Ho, A. N., & Guthrie, J. T. (2014). Intervening to improve children’s reading motivation and comprehension: Concept-oriented reading instruction.

In S. A. Karabenick , T. C. Urdan (ed.) Motivational Interventions (Advances in Motivation and Achievement, Volume 18, pp.37 – 70). Emerald Group Publishing Limited.

Wigfield, A. (1997). Reading motivation: A domain-specific approach to motivation. Educational Psychologist, 32(2), 59-68.